Euskal Herriko Artzainen bizimodu, sinesmen eta ohiturak

Artzaintzak duen garrantzia eta berarekin ekarri zituen bizimoduen aldaketa ikusiko dugu. Euskal Herriko artzaintza mota guztien artetik, azken 100 urteotan izan dugun, mendiko artzaintza tradizional eta estentsiboa, azalduko digu eta bertako SAROIA (etxola) mota ezberdinak. Gaurdaino heldu zaigun kultura eta ondare material zein immateriala ezagutuko dugu. Hitzaldia argitzeko, irudi, argazki eta hainbat diapositiba ikusteko parada izango dugu.
Fermin Leizaola, Aranzadi Etnografia saileko zuzendaria, Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoaren koordinatzailea, Gipuzkoako Aldundiaren Zaharkinak proiektuen egile. Euskal Herriko Artzaiak, Gorbeiako Artzaintza, Gipuzkoako Artzainak, Euskal Arkitektura herritarra liburuen egile. Jose Miguel Barandiaran ikerketa Saria, Aldundiaren Ondare Saria eta oraintsu, Manuel Lekuona Saria jaso ditu Fermin, gure herri memoriaren zaindari eta artzantzak sortu duen kulturaren begirale eta bereziki, artzainen lagun haundi bat da.

Modos de vida, creencias y costumbres de los pastores de Euskal Herria

Abordaremos la importancia del pastoreo y los cambios que introdujo este nuevo modo de vida. De las distintas formas de pastoreo de Euskal Herria, se centrará en el pastoreo extensivo tradicional en pastos de montaña (majada o SAROIA y sus tipologías) en estos cien años últimos. Se analizará la cultura material e inmaterial que han llegado hasta nuestros días. Habrá una proyección de abundantes imágenes para ilustrar y apoyar la conferencia.
Fermín Leizaola, etnógrafo donostiarra. Director del Departamento de Etnografía de Aranzadi, coordinador del ATLAS ETNOLINGUISTICO de Euskal Herria, autor de los Proyectos ZAHARKINAK de la Diputación de Gipuzkoa. Ha publicado, entre otros, Euskal Herriko Artzaiak, Cultura Pastoril y Agrícola, Notas sobre pastoreo de Gorbea, Pastores de Gipuzkoa, obras sobre Estelas, Hórreos, Arquitectura popular. Premio José Miguel Barandiarán, Premio ONDARE de la Diputación de Gipuzkoa, y recientemente, Premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza. Fermín es testigo y guardián de la cultura del pastoreo y sobre todo, amigo de los pastores.